Communicatie

Interne communicatie

Vaak ongemerkt is de interne communicatie een van de grote valkuilen binnen een organisatie. Het dagelijks werk, maar ook veranderingsprocessen vallen of staan met een goede interne communicatie. Maar hoe doe je dat en hoe werkt communicatie precies?

In de workshops wordt uit de doeken gedaan hoe mensen met elkaar communiceren, hoe lichaamstaal en non-verbale communicatie werken en op welke manier je een zakelijk gesprek – met collega, klant of andere externe partij – tot een goed einde brengt. Maar ook: hoe schrijf je doeltreffend een intern memo, een interne brief of e-mail?

Vandaar dat de workshops niet alleen zeer nuttig zijn voor mensen die – al dan niet op eigen initiatief – met de media te maken krijgen, maar ook voor medewerkers die hun mondelinge en schriftelijke contacten met collega’s en klanten naar een hoger plan willen tillen.
De workshops kunnen voor incompany geheel op maat worden gemaakt.

Opdrachtgevers voor alle workshops: instellingen, overheid en bedrijfsleven.

Externe communicatie

Communicatie lijkt voor een bedrijf hét middel om een product of dienst aan de man te brengen. Alsof je je rechtstreeks richt tot je klant: koop mijn product! Maar dat is marketing, bedoeld om omzet te generen, opdrachten binnen te halen. Communicatie is vooral gericht op de rol van het bedrijf, de instelling of overheidsinstantie als werkgever en hun maatschappelijke functies. Een bedrijf, instelling of overheidsinstantie is immers veel meer dan alleen een leverancier van een product of dienst:

– werkgever in de stad en regio
– eigenaar van onroerend goed in de gemeente
– betrokken bij de infrastructuur (wegen, files, afzettingen bij werkzaamheden)
– betrokken bij de sociale infrastructuur van stad en regio
– onderdeel van een regionaal netwerk met andere bedrijven en overheden.

Daarnaast kun je zomaar door een calamiteit of voorval met massale media-aandacht te maken krijgten. Crisiscommunicatie is een onderdeel van de workshop Communicatiestrategie.

Wat wilt u in zijn algemeenheid communiceren en wat in dat ene specifieke geval? Past de communicatie bij die ene actuele gebeurtenis wel binnen uw algemene communicatiestrategie? Hoe schrijf je een goede zakelijke brief, een persbericht of een externe e-mail? Communicatiestrategie en woordvoerderschap komen aan de orde tijdens de workshops, maar kunnen ook als advies op maat worden verkregen. Ook is detachering of projectmanagement mogelijk.