Incompany workshops

Training vergadertechnieken

De cursisten krijgen inzicht in het belang van het efficiënt, slagvaardig en inspirerend leiden van vergaderingen. Zij herkennen welke vaardigheden hiertoe vereist zijn en leren deze vaardigheden toe te passen. Resultaat: vermindering van de vergaderduur, verbetering van de kwaliteit van (het leiden van) vergaderingen en duidelijke, werkbare vergaderresultaten. Drie dagdelen (een theretisch deel, een praktisch deel en na twee maanden een terugkomsessie). Maximaal aantal deelnemers: tien. Geschikt voor bedrijfsleven, overheid, politieke omgevingen, verenigingen.

Workshop webschrijven

Deze interactieve training wordt ingeleid met een inzicht in het belang van communicatie via internet/intranet, de doelgroepen en de verschillende tekstgenres (instructief, informatief, promotioneel, nieuwsteksten) en hoe de lezer op internet teksten ‘scant’. Vervolgens komen vormgeving en het gebruik van beeld, geluid en tekst (en de combinatie ervan) aan bod. Daarna wordt dieper ingegaan op de inhoud en opbouw van de tekst (onder meer: schrijven in chunks, werken met hyperlinks) en de kwaliteit van de zinsopbouw. De workshop wordt afgesloten met een aantal oefeningen en een checklist aan de hand waarvan de contentmanagers kunnen nagaan of aan alle voorwaarden is voldaan om een doeltreffende communicatie via internet/intranet tot stand te brengen. Maximaal aantal deelnemers: tien.

Workshop hoe begeleid ik een veranderingsproces?

Het management van een bedrijf, instelling of overheidsdienst heeft zichzelf nieuwe doelen gesteld. Het roer moet om, er is alle reden om op een efficiëntere manier te werk te gaan, nieuwe wegen te bewandelen om de toekomst veilig te stellen. Hoe krijg je de werkvloer zover dat iedereen er enthousiast voor gaat – ook als dat voor een aantal mensen het verlies van hun baan zal betekenen?  In deze workshop wordt uiteengezet hoe zo’n veranderingsproces door ieder afzonderlijk wordt ervaren en hoe je met effectieve communicatie ervoor kunt zorgen dat de gehele organisatie zich gaat inzetten om dat nieuwe doel te bereiken. Maximaal aantal deelnemers: tien.

Workshops communicatie

De nadruk ligt in deze interactieve workshops op interne en externe communicatie en mediatraining. Dat maakt ze zeer nuttig voor mensen die – al dan niet op eigen initiatief – met de media te maken krijgen: directie, communicatie- en pr-medewerkers. Maar omdat ook onderwerpen worden behandeld als lichaamstaal, communicatievaardigheden en zakelijk schrijven, worden de workshops ook heel goed ontvangen door medewerkers die hun mondelinge en schriftelijke contacten met collega’s en klanten naar een hoger plan willen tillen. Maximaal aantal deelnemers: tien.

Overzicht mediatraingen

Er zijn vier interactieve workshops van elk één dag: Mediastrategie, Persberichten schrijven, Woordvoerderschap en Interviewtechnieken.

A. Workshop Mediastrategie (10.00 – 16.30 uur, lunch van 12.30 – 13.30 uur):

 • Het belang van goede communicatie
 • Overzicht medialandschap, middelen van communicatie
 • Actieve of passieve communicatie?
 • Persberichten schrijven: oefenen met goed en slecht nieuws
 • Lunchpauze
 • De basis van communicatiestrategie: schot hagel of gericht communiceren?
 • Intern communicatieplan opstellen. Woordvoerder zijn, omgaan met media
 • Oefeningen met camera

B. Workshop Persberichten schrijven (10.00 – 16.30 uur, lunch van 12.30 – 13.30 uur):

 • Het belang van goede communicatie
 • Overzicht medialandschap, middelen van communicatie
 • De basis van communicatiestrategie: schot hagel of gericht communiceren?
 • Case
 • Lunchpauze
 • De basis van een effectief persbericht
 • Opdrachten

C. Workshop Woordvoerderschap (10.00 – 16.30 uur, lunch van 12.30 – 13.30 uur):

 • Het belang van goede communicatie
 • Overzicht medialandschap, middelen van communicatie
 • De basis van communicatiestrategie: schot hagel of gericht communiceren?
 • Actieve of passieve communicatie?
 • Case
 • Lunchpauze
 • Woordvoerder zijn: actief en reactief
 • Communiceren, hoe gaat dat eigenlijk?
 • Omgaan met media. Oefeningen met camera

D. Workshop Interviewtechnieken (10.00 – 16.30 uur, lunch van 12.30 – 13.30 uur):

 • Het belang van goede communicatie
 • Overzicht medialandschap, middelen van communicatie
 • De basis van het interview: wat wil de journalist horen en wat is uw boodschap?
 • Case
 • Lunchpauze
 • Het interview: boodschap, lichaamstaal, non-verbale communicatie
 • Oefeningen met camera, gevolgd door discussie

Alle incompany-workshops worden in overleg op maat toegesneden.

Maximaal aantal deelnemers: tien.

Opdrachtgevers: deze workshops kunnen incompany worden verzorgd voor groepen van één bedrijf, overheidsinstantie of instelling.